top of page

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

Zrzut ekranu 2021-01-9 o 09.10.19.png

Bractwo SHNSPJ w Nawojowej Górze zostało założone w czerwcu 1994 roku przez ks. Dyrektora Stanisława Wajdziaka, który poświęcił również piękny sztandar. Opiekunem został ówczesny proboszcz, budowniczy naszego kościoła i założyciel parafii ks. Władysław Kuczaj, a zelatorką  jest od początku powstania Straży Honorowej Maria Trzaska. Inicjatorką zaś była zaprzyjaźniona zelatorka z sąsiedniej parafii Krzeszowice Janina Smaga, która z życzliwością i ogromnym zaangażowaniem służyła i służy dobrą radą oraz pomocą naszej wspólnocie. Z parafią Krzeszowice wyjeżdżamy wspólnie na pielgrzymki do Częstochowy na Jasną Górę, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa-Łagiewnik na Święto Miłosierdzia Bożego,  oraz spotykamy się na wspólnej modlitwie w naszych Świątyniach. Znaczącą rolę w powstaniu naszej wspólnoty modlitewnej miał ówczesny dyrektor SHNSPJ ks. Jerzy Woźniak, który w 1993 roku, wraz dwiema członkiniami Arcybractwa, przybył na zaproszenie ks. proboszcza do naszej parafii i zachęcał do założenia Straży Honorowej. Głosił słowo z mocą, gdyż Bractwo powstało, a podczas uroczystości założenia  wstąpiły 32 osoby. Po odejściu z parafii ks. Władysława Kuczaja, od maja 2003 roku do czerwca 2019 roku nowym opiekunem został ks. Janusz Kosowski, który ze spokojem i  uśmiechem wspierał naszą działalność.

Członkowie SHNSPJ od samego początku biorą czynny udział z życiu parafii: w I piątki prowadzą Drogę Krzyżową, w każdą niedzielę przed poranną mszą świętą śpiewają Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, w Wielkim Poście Godzinki o Męce Pańskiej, a w czerwcu Godzinki Ku czci Serca Pana Jezusa. Natomiast oczekując na Boże Narodzenie śpiewają nowennę do Dzieciatka Jezus. Również podczas Triduum Paschalnego adorują Pana Jezusa w ciemnicy w Wielki Czwartek, a w Wielki Piątek i Sobotę adorują Pana Jezusa w Grobie Pańskim. 

W pierwsze czwartki, piątki i soboty gromadzimy się na mszy świętej i na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. W I czwartki zamawiamy msze święte za kapłanów, o liczne i charyzmatyczne powołania kapłańskie i zakonne oraz za zmarłych członków Straży, natomiast w I piątki w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata. 

Wszyscy członkowie SHNSPJ są równocześnie członkami Róż Różańcowych i biorą udział w nabożeństwach
I sobót miesiąca wynagradzających za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Modlitwą
w Apostolacie Margaretka otaczamy naszych kapłanów.

Odwiedzamy również chorych członków SHNSPJ ofiarując im przede wszystkim swoją obecność i czas oraz wymieniając się biletami strażowymi.

Obecnie Bractwo liczy 17 aktywnych członków, zaś do Domu Ojca odeszło 29 członków.

W dniu 7 lipca 2019 roku o godz. 16.00. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Nawojowej Górze odbyła się doniosła uroczystość: 25-lecie powstania Bractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z udziałem zaproszonych gości z zaprzyjaźnionych parafii, którzy przybyli ze swoimi sztandarami strażowymi, gorącymi sercami oraz podarunkami. Mszę Świętą Jubileuszową koncelebrowali: Dyrektor Krajowy SHNSPJ ks. Józef Gaweł SCJ, który wygłosił również homilię oraz nowo mianowany  proboszcz parafii ks. Włodzimierz Szumiec. Na zakończenie uroczystej Eucharystii modlitwę dziękczynienia i uwielbienia poprowadziła zelatorka z Krakowa-Mistrzejowic Maria Sobota. W tym dniu do Bractwa SHNSPJ  zostało przyjętych 9 członków, w tym 6 z naszej parafii. Zarówno dotychczasowi, jaki i nowo przyjęci członkowie byli bardzo zaangażowani w organizację i ochotnie brali udział w uroczystościach jubileuszowych. Po zakończeniu Eucharystii odbyła się uroczysta Agapa  ze specjalnie przygotowanym z tej okazji tortem jubileuszowym oraz innymi smakołykami. Była to znakomita okazja do wspólnego spędzenia czasu z zaprzyjaźnionymi Bractwami, a także do dzielenia się radością, słowem i doświadczeniem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WSPÓLNEJ MODLITWY Z NAMI !

Przydatne linki:

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

https://www.wizytki.pl/

Koło żywego różańca

Żywy Różaniec to wspólnota założona przez sługę Bożą Paulinę Jaricot  w Lyonie w 1826 r., zatwierdzona

przez papieża Grzegorza XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego

Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.

Każde koło Żywego Różańca składa się z 20 osób, które zobowiązują się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca (Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…).

Modlitwa po dziesiątce różańca:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze

do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Odmawia się jedną tajemnicę różańca przez cały miesiąc, a na comiesięcznym spotkaniu następuje zmiana tajemnicy.

Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw Papieską

Intencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną oraz chętnie przyjmuje specjalne intencje polecane przez biskupa miejsca. Może modlić się także w specjalnej intencji danego koła.

Obecnie w naszej parafii modlą się dwie Róże Różańcowe:​

Matki Bożej Fatimskiej - zelator Irena Ropka

Matki Bożej Częstochowskiej - zelator Krystyna Kozioł

SERDECZNIE ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WSPÓLNEJ MODLITWY Z NAMI !

Przydatne linki:

Intencje papieskie Żywego Różańca

https://modlitwy24.pl/intencje-papieskie/

Żywy Różaniec w Archidiecezji Krakowskiej

https://zr.diecezja.pl/

Z Różańcem przez życie na dobre i na złe

https://rozaniec.maryjni.pl/index.html

Różaniec Święty w Objawieniach Maryjnych

https://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/strona_00_08.html

Apostolat Margaretka

margaretka_deklaracja.jpg

Apostolat MARGARETKA jest wspólnotą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń dla

kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi.

Jego istotę stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez

konkretne osoby spośród wiernych. Każda z nich przyjmuje na siebie obowiązek modlitwy za kapłana w

wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia.

Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatowi margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię (nazwisko) wpisane jest w centrum kwiatka, a wokół niego na siedmiu płatkach imiona (nazwiska) osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia.

Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to, aby w każdym dniu tygodnia kapłan był objęty modlitwą.

Jeśli członek Apostolatu umiera wcześniej niż dany kapłan, to istnieje możliwość zastąpienia tej osoby inną. Jednakże nie ma takiej konieczności, ponieważ osoba składająca przyrzeczenie zabiera ze sobą obowiązek modlitwy wstawienniczej także po śmierci (w niebie lub w czyśćcu - na zasadzie świętych obcowania). Gdyby kapłan umarł wcześniej, to możemy nadal się za niego modlić. Wierzymy, że Bóg w swym miłosierdziu wykorzysta każdą modlitwę zanoszoną za kapłanów i pozwoli uczestniczyć w wymianie duchowych dóbr pomiędzy siódemką, a jej kapłanem.

Najważniejsza sprawą jest, aby przyrzeczenie zostało złożone w całkowitej wolności serca i ufności w Bogu, który nie odmawia niezbędnej pomocy dla dochowania wierności złożonemu przyrzeczeniu.

W naszej parafii, powstało już pięć Margaretek (dwie modlą się za ks. Janusza Kosowskiego, jedna za Ojca Świętego Franciszka oraz dwie za proboszcza naszej parafii ks. Włodzimierza Szumca) . Ale potrzeba ich jak najwięcej! Poczujmy się odpowiedzialni za naszych Duszpasterzy! Podarujmy im największy skarb jaki mogą od nas otrzymać -naszą nieustającą modlitwę!

Przyłączmy się do tego wspaniałego dzieła Bożego!

Przydatne linki:

 

Krajowe Duszpasterstwo Apostolatu Margaretka

https://www.apostolatmargaretka.pl/utworz-margaretke/

bottom of page