top of page
999.jpg

Nasza historia

Początki parafii należy wiązać z decyzją kard. Karola Wojtyły o skierowaniu do Nawojowej Góry w czerwcu 1974 r. ks. Władysława Kuczaja. Miejscowość podlegała parafii w Rudawie i to w jej ramach wydzielono samodzielną jednostkę duszpasterską. Ks. Kuczaj został wezwany przez kard. Wojtyłę na trzy miesiące przed nominacją i po odbyciu pierwszych rozmów zameldował się w Nawojowej Górze u Państwa Józefa i Józefy Wojtuniów. Zamieszkał u nich jako osoba prywatna, co było konieczne ze względu na urzędowe zakazy meldunku księży katolickich, stosowane przez władze PRL. Punktem katechetycznym i kaplicą stał się dom Państwa Stanisława i Władysławy Kłeczków, w którym już przed rokiem 1974 księża z Rudawy odprawiali Eucharystię dla chorych oraz z okazji niektórych świąt. Dom nie był jednak w stanie pomieścić wszystkich parafian na nabożeństwach. Aby więc wierni zgromadzeni wokół domu mogli w nich uczestniczyć, ks. Kuczaj postanowił umieścić na jednym z pobliskich drzew aparaturę nagłaśniającą. Goszczący w Nawojowej Górze podczas Pasterki w 1974 r. kardynał Karol Wojtyła był pod wielkim wrażeniem wytrwałości parafian, którzy uczestniczyli w Eucharystii podczas dwudziestostopniowego mrozu. Już w następnym roku kard. Wojtyła uznał, że budowa świątyni w Nawojowej Górze jest niezbędna.

Najpierw była kaplica

Kolejne delegacje mieszkańców i duchownych do urzędów wojewódzkich w Krakowie oraz powiatowych w Chrzanowie wracały jednak z niczym. By podkreślić, jak ważna dla kard. Wojtyły była sprawa budowy tego kościoła, nadał on w 1975 r. ks. Kuczajowi godność kanonika, mimo iż Nawojowa Góra nie miała nawet własnej parafii. Dzięki staraniom władz kościelnych i zdecydowanej postawie mieszkańców w 1976 r. otrzymano pozwolenie na budowę kaplicy. Do czasu wybudowania kościoła parafianom służył zakupiony w 1977 r. w Strumianach k. Wieliczki barak, który rozebrali i zmontowali na nowo bracia Księdza Proboszcza wraz z wiernymi z Nawojowej Góry.

We własnej parafii

Budowa obecnej świątyni rozpoczęła się w 1979 r. Jeszcze przed jej ukończeniem, 3 maja 1982 r. kard. Franciszek Macharski erygował parafię w Nawojowej Górze. Poświęcenie nowego kościoła odbyło się 4 grudnia 1983 r. Przeniesiono do niego na stałe Najświętszy Sakrament. Choć w następnych latach wykonywano jeszcze wiele prac budowlanych, mieszkańcy Nawojowej Góry mogli się już cieszyć własnym kościołem. Budowa świątyni jest zasługą parafian, którzy składali ofiary pieniężne, a przede wszystkim, pomimo wielu własnych obowiązków, włączali się w prace sami. 
Poświęcenie i zaangażowanie mieszkańców Nawojowej Góry przy budowie świątyni zostało uwieńczone w bieżącym roku jej konsekracją. Starania o konsekrację kościoła podjął nowy proboszcz - ks. Janusz Kosowski, który w 2003 r. zajął miejsce ks. prob. Władysława Kuczaja. 16 września 2006 roku kard. Stanisław Dziwisz dokonał uroczystego aktu poświęcenia świątyni. Poza osobami duchownymi, gośćmi z dekanatu oraz przyjaciółmi parafii, na uroczystość przybyły także rodziny parafian z innych miejscowości. 
Wcześniej Ksiądz Proboszcz przygotowywał parafian do tego ważnego wydarzenia duchowo. W dniach 10-15 września odbyły się misje parafialne prowadzone przez ks. Józefa Siedlczyńskiego. 

Od 2019 roku funkcję proboszcza pełni ks. Włodzimierz Szumiec.

bottom of page